در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 irascible /ɪˈræsəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

irascible /ɪˈræsəbl̩/

زود خشم، اتشی مزاج، زود غضب، تند طبع، سودایی

Syn: irritable

I am quite irascible about starting my new job.

در موردِ شروعِ کار جدیدم کاملا عصبانیم.