در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 inordinate /ɪˈnɔːdɪnət/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

inordinate /ɪˈnɔːdɪnət/

بی اندازه، بیش از حد، مفرط، غیر معتدل

Syn: excessive

The inordinate cold of the Antarctic is insupportable.

سرمای بیش از حدّ قطب جنوب طاقت فرساست.