در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22

آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22

آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 با 20 عدد آموزش و زمان 20 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها20 تا
مدت20 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 22
آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22

تعدادی از آموزش های آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22

بالقوه

Syn: latent likely possible

potential problems

مشکلات بالقوه

First we need to identify actual and potential problems.

ابتدا باید مشکلات حقیقی و بالقوه را شناسایی کنیم.

a potential customer/buyer/client

مشتری/خریدار/موکل بالقوه

Advertisers want to reach as many potential customers as possible.

آگهی‌دهنده‌ها می‌خواهند به بیشترین تعداد مشتری برسند.


Syn: place side by side

کنار هم گذاشتن

The exhibition juxtaposes Picasso's early drawings with some of his later works.

نمایشگاه نقاشی های اولیه پیکاسو را کنار آثار جدیدترش گذاشته است.


از پس (چیزی یا کسی) برآمدن

Syn: endure handle manage

Desert plants are adapted to cope with extreme heat.

گیاهان بیابانی خودشان را وفق داده‌اند تا گرمای شدید را تحمل کنند.

He wasn't able to cope with the stresses and strains of the job.

او نتوانست از پس استرس و فشارهای شغل بر آید.


Syn: object

درنگ کردن

At first she demurred, but then finally agreed.

ابتدا او دودل بود، اما بالاخره موافقت کرد.


خیالی

Syn: fantastic imaginary visionary


اسم

Syn: name title

the city fully justifies its appellation "the Pearl of the Orient".

این شهر، کاملا لقب خود "مروارید مشرق زمین" را توجیح می کند.


بی‌اعتنایی

Syn: heedlessness impassiveness nonchalance

متضاد: care heed

Allen's indifference to his schoolwork worried his parents.

بی‌اعتنایی "الن" به تکالیف مدرسه‌اش موجب نگرانی والدینش شده بود.

It was a matter of indifference to Bernie whether the story circulating about his engagement was true or not.

برای "برنی" مسئله بی‌اهمیتی بود که آیا داستانی که درباره نامزدی‌اش (در دهان مردم) می‌چرخید حقیقت دارد یا خیر.

My father could not refrain from commenting on Linda's indifference toward her brother's tears.

پدرم نتوانست از نظر دادن پیرامون بی‌تفاوتی "لیندا" نسبت به اشک‌های برادرش اجتناب کند.


قبول کردن

Syn: accept admit approve

متضاد: deny reject

to acknowledge something

چیزی را قبول کردن

She refuses to acknowledge the need for reforms.

او نپذیرفت نیاز به اصلاحات را قبول کند.

to acknowledge that…

قبول کردن اینکه ...

District Attorney Hogan got the man to acknowledge that he had lied in court.

بازپرس بخش قضایی "هوگان" توانست مرد را راضی کند که قبول کند در دادگاه دروغ گفته‌است.

The experts reluctantly acknowledged that their estimate of food costs was not accurate.

کارشناسان با بی‌میلی قبول کردند که تخمین‌شان درباره هزینه‌های غذا دقیق نبوده‌است.


تسکین دادن

Syn: alleviate relieve

The drugs palliate pain but have no effect on inflammation.

داروها درد را تسکین می دهند اما تاثیری روی عفونت ندارند.


مخمصه

Syn: predicament

The African elephant is in a desperate plight.

فیل آفریقایی در مخمصه بدی است.

the plight of the homeless

بدبختی یک فرد بی‌خانمان


ناسازگاری

Syn: lack of harmony

متضاد: compatibility

Cultural incompatibilities still abound between the two nations.

ناسازگاری‌های فرهنگی هنوز بین دو ملت وجود دارد.


تصاعدی

Syn: accumulated

the cumulative effect of human activity on the world environment

تاثیر فزاینده فعالیت انسان بر محیط جهان

The evolution of human life was a gradual, cumulative process.

تکامل زندگی انسان پروسه ای تدریجی و تصاعدی بود.


ناتوان

Syn: disabled

Rubber bullets are designed to incapacitate people rather than kill them.

گلوله های پلاستیکی طراحی شده اند تا به جای کشتن انسان آنها را ناتوان کنند.

The accident left me incapacitated for seven months.

تصادف من را هفت ماه ناتوان [زمین‌گیر] کرد.


گول زدن

Syn: deceive

He's deluding himself if he thinks it's going to be easy.

او خود را گول زده است اگر فکر می‌کند اوضاع قرار است آسان شود.

She had been deluding herself that he loved her.

او خود را فریب داده بود که آن مرد او را دوست دارد.


مخفی

Syn: hidden secret

covert operations

عملیات مخفی

He stole a covert glance at her across the table.

او نگاهی مخفیانه به او در آن طرف میز انداخت.


پیش‌درآمد

Syn: introduction

the prelude to Act II

پیش در آمد پرده دوم نمایش


تشدید

Syn: increase intensification

an escalation in food prices

افزایش در قیمت غذا

further escalation of the conflict

تشدید بیشتر کشمکش


از خود درآوردن

Syn: construct lie

He claims that the police fabricated evidence against him.

او ادعا می‌کند که پلیس شواهدی علیه او جعل کرده‌است.

He was late, so he fabricated an excuse to avoid trouble.

او دیر کرده بود به‌خاطر همین بهانه‌ای از خود درآورد تا از دردسر دوری کند.


زناشویی

Syn: related to marriage

connubial bliss

برکت (زندگی) زناشویی


مرموز

Syn: hidden obscure secret

a recondite subject

شی ای مرموز

recondite information

اطلاعات نهان


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی