در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1

آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1

آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 1
آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1

تعدادی از آموزش های آموزش آنلاين 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 1

Desert; leave without planning to come back; quit

ترک کردن – واگذار کردن – رها کردن – دل کندن

When Ali abandoned his family, the police went looking for him.

وقتی علی خانواده اش را ترک کرد، پلیس به جستجویش پرداخت.

The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.

سرباز نتوانست دوستانش را که در جنگ آسیب دیده بودند، ترک کند.

Because Jon was poor, she had to abandon her idea of going to college.

چون «جان» فقیر بود، مجبور بود فکر رفتن به دانشگاه را کنار بگذارد.


Sharp; eager; intense; sensitive

تیز، مشتاق، شدید، حساس

.The butcher’s keen knife cut through the meat

چاقوی تیز قصاب داخل گوشت شد.

.My cat has a keen sense of smell

گربه من حس بویایی قوی دارد.

.Michael’s keen mind pleased all his teachers

ذهن مشتاق «مایکل» تمام معلمانش را خشنود کرد.


Afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has

حسود

.A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her

بیوه زن حسود، کارآگاهی را استخدام کرد تا دوستش را که او را ترک کرده بود ، پیدا کند.

.Although my neighbor just bought a new car I am not jealous of him

با اینکه همسایه ام به تازگی اتومبیل جدیدی خریده است، به او حسادت نمی کنم.

.Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerleaders

چون «مونا» حسود بود، اجازه نمی داد دوست پسرش با هیچ یک از معرکه گیرها برقصد.


Ability to say the right thing

ملاحظه، عقل، حضور ذهن، تدبیر، نزاکت

. My aunt never hurts anyone’s feeling because she always uses tact

خاله ام هرگز احساسات کسی را جریحه دار نمی کند، چون همیشه تدبیر به کار می برد.

.By the use of tact, Janet was able to calm her jealous husband

«ژانت» توانست با استفاده از تدبیر، شوهر حسودش را آرام کند.

.Your friends will admire you if you use tact and thoughtfulness

اگر تدبیر و تفکر بکار ببرید، دوستانتان شما را تحسین میکنند.


A promise that something is true; a curse

سوگند به اینکه چیزی درست است، دشنام، سوگند، قسم

.The president will take the oath of office tomorrow

فردا رئیس جمهور سوگند اداری می خورد.

.In court the witness took an oath that he would tell the whole truth

در دادگاه شاهد سوگند یاد کرد که تمام حقیقت را بگوید.

.When Terry discovered that he had been abandoned, he let out an angry oath

وقتی «تری» فهمید که او را ترک کرده اند، از روی عصبانیت دشنام داد.


Empty; not filled

خالی، پرنشده، بیکار

.Someone is planning to build a house on that vacant lot

شخصی قصد دارد روی آن تکه زمین خالی یک خانه بسازد.

.I put my coat on that vacant seat

کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

.When the landlord broke in, he found that apartment vacant

وقتی صاحب خانه با شکستن در وارد شد، آپارتمان را خالی یافت.


Something that is hard to bear ; difficulty

سختی و دشواری

.The fighter had to face many hardships before he became a champion

جنگجو پیش از آنکه قهرمان شود، مجبور بود با سختی های زیادی روبرو شود.

.Abe Lincoln was able to overcome one hardship after another

«ابی لینکلن» قادر بود بر مشکلات یکی پس از دیگری فائق آید.

On account of hardship, Bert was let out of the army to take care of his sick mother

«بِرت» بدلیل مشکلاتش اجازه یافت ارتش را ترک کند تا از مادر بیمارش مراقبت نماید.


Brave;showing respect for women

شجاع، کسی که برای خانم ها احترام نشان می دهد، زن نواز

.The pilot swore a gallant oath to save his buddy

خلبان دلیرانه سوگند یاد کرد تا دوستش را نجات دهد.

.Many gallant knights entered the contest to win the princess

شوالیه های شجاع زیادی برای رسیدن به شاهزاده وارد رقابت شدند.

.Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman

«اِد» به قدری برای زنان احترام قائل است که همیشه جای خود را در مترو به خانم ها می دهد.


Facts; information

حقایق، اطلاعات

.The data about the bank rubbery were given to the F.B.I

حقایق مربوط به سرقت از بانک به اف. بی.آی داده شد.

.After studying the data, we were able to finish our report

پس از بررسی اطلاعات، توانستیم گزارشمان را تمام کنیم.

.Unless you are given all the data , you can’t do the math problem

اگر همه ی اطلاعات به شما داده نشود، نمی توانید مسئله ی ریاضی را حل کنید.


Not used to something

به چیزی عادت نداشتن، نا مانوس

.Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to Florida’s heat

چون «کلود» اهل آلاسکا بود، به گرمای فلوریدا عادت نداشت.

.The king was unaccustomed to having people disobey him

پادشاه به داشتن مردمی که از او سرپیچی کنند، عادت نداشت.

.Unaccustomed as he was to exercise, Vic quickly became tired

چون «ویک» به نرمش عادت نداشت، سریع خسته شد.


A man who has not married

مردی که ازدواج نکرده است، مجرد

.My brother took an oath to remain a bachelor

برادرم قسم خورد که مجرد باقی بماند.

.In the movie the married man was mistaken for a bachelor

در فیلم، مرد متأهل با فردی مجرد اشتباه گرفته شد.

.Before the wedding,all his bachelor friends had a party

پیش از مراسم عروسی، تمام دوستان مجردش یک مهمانی برگزار کردند.


Become fit; show that you are able

صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن، تعیین کردن

.I am trying to qualify for the job that is now vacant

سعی می کنم برای شغلی که در حال حاضر بلاتصدی است، واجد شرایط بشوم.

.Since Pauline can’t carry a tune, she is sure that she will never qualify for the girl’s chorus

از آنجا که «پائولین» لحن رسایی ندارد، مطمئن است که هرگز برای گروه کر دختران شایستگی پیدا نخواهد کرد.

.You have to be taller than 5’5” to qualify as a policeman in our town

قد شما باید بیش از 5 فوت باشد تا در شهر ما به عنوان افسر پلیس صلاحیت پیدا کنید.


.Place one of the new words in each of the blanks below

As I looked at all the ………. the salesman showed me, I knew that I was getting more and more mixed up.

I used ……….. when i told my fat uncle that his extra weight made him look better.

When the guard saw that the cot was ………. , he realized that the prisoner had left the jail.

Although he took an ………. on the Bible, Sal lied to the jury.

My aunt was so ………. of our new couch that she bought one just like it.

I enjoyed reading the story of the ………. man who puts his cloak over a mud puddle so that the queen would not dirty her feet.

The loss of claudies eyesight was a ………. which she learned to live with.

The driver was forced to ………. his car when two of the tires became flat.

Betty could not ………. for the Miss Teenage America Contest because she was twenty years old.

The blade was so ………. that I cut myself in four places while shaving.

………. to being kept waiting, the angry woman marched out of the store.

Because he was a ………., the movie actor was invited to many partie


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی