در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 fabricate /ˈfæbrəˌkeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

fabricate /ˈfæbrəˌkeɪt/

از خود درآوردن

Syn: construct lie

He claims that the police fabricated evidence against him.

او ادعا می‌کند که پلیس شواهدی علیه او جعل کرده‌است.

He was late, so he fabricated an excuse to avoid trouble.

او دیر کرده بود به‌خاطر همین بهانه‌ای از خود درآورد تا از دردسر دوری کند.