در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 covert /ˈkoʊvɜːrt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

covert /ˈkoʊvɜːrt/

مخفی

Syn: hidden secret

covert operations

عملیات مخفی

He stole a covert glance at her across the table.

او نگاهی مخفیانه به او در آن طرف میز انداخت.