در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 incapacitated /ɪnkəˈpæsɪˌteɪtɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

incapacitated /ɪnkəˈpæsɪˌteɪtɪd/

ناتوان

Syn: disabled

Rubber bullets are designed to incapacitate people rather than kill them.

گلوله های پلاستیکی طراحی شده اند تا به جای کشتن انسان آنها را ناتوان کنند.

The accident left me incapacitated for seven months.

تصادف من را هفت ماه ناتوان [زمین‌گیر] کرد.