در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 cumulative /ˈkjuːmjəleɪtɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

cumulative /ˈkjuːmjəleɪtɪv/

تصاعدی

Syn: accumulated

the cumulative effect of human activity on the world environment

تاثیر فزاینده فعالیت انسان بر محیط جهان

The evolution of human life was a gradual, cumulative process.

تکامل زندگی انسان پروسه ای تدریجی و تصاعدی بود.