در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 incompatibility /ˌɪnkəmˌpætəˈbɪləti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

incompatibility /ˌɪnkəmˌpætəˈbɪləti/

ناسازگاری

Syn: lack of harmony

متضاد: compatibility

Cultural incompatibilities still abound between the two nations.

ناسازگاری‌های فرهنگی هنوز بین دو ملت وجود دارد.