در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 potential /pəˈtɛnʃəl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

potential /pəˈtɛnʃəl/

بالقوه

Syn: latent likely possible

potential problems

مشکلات بالقوه

First we need to identify actual and potential problems.

ابتدا باید مشکلات حقیقی و بالقوه را شناسایی کنیم.

a potential customer/buyer/client

مشتری/خریدار/موکل بالقوه

Advertisers want to reach as many potential customers as possible.

آگهی‌دهنده‌ها می‌خواهند به بیشترین تعداد مشتری برسند.