در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 materialism /məˈtɪərɪəlɪzəm/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

materialism /məˈtɪərɪəlɪzəm/

مادیت، ماده گرایی، ماده پرستی

Syn: attention to worldly things and neglect of spiritual needs.

Disciples of materialism may know the price of everything but the value of nothing.

پیروانِ ماده گرایی ممکن است قیمت و بهای هر چیزی را بدانند اما ارزشِ هیچ چیز را نمی دانند.