در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 salvation /sælˈveɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

salvation /sælˈveɪʃn̩/

رستگاری، نجات، رهایی، سبب نجات

Syn: deliverance

The megalomaniac believed that he alone had the answer to mankind’s salvation.

فرد خود بزرگ بین معتقد بود که به تنهایی پاسخ رستگاری بشر را می داند.