در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 disciple /dɪˈsaɪpəl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

disciple /dɪˈsaɪpəl/

پیرو، مرید، شاگرد، پسوا، پیرو حضرت عیسی، حواری

Syn: follower , adherent

Tim is the disciple of that professor.

“تیم” شاگردِ آن استاد است.