در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 desultory /ˈdesəltr̩i/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

desultory /ˈdesəltr̩i/

بی قاعده، پرت، بی ترتیب، درهم و برهم، بی ربط

Syn: occurring by chance

The books in the library were desultory.

کتاب های کتابخانه در هم و برهم بودند.