در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 supplication /ˌsʌplɪˈkeɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

supplication /ˌsʌplɪˈkeɪʃn̩/

التماس، تضرع، استدعا

Syn: plea , appeal

Through supplication the fraternity head hoped to end the strife among the members.

رئیسِ انجمن اخوت(انجمنِ برادری،صنف) امیدوار بود با تضرع و زاری،دعوا میانِ اعضا را پایان دهد.