در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ponder /ˈpɒndə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

ponder /ˈpɒndə/

سنجیدن، اندیشه کردن، تعمق کردن، تفکر کردن، سنجش

Syn: consider

In the hospital, the alcoholic had time to ponder over the need to be abstemious.

فردِ الکلی در بیمارستان فرصت داشت تا به لزومِ پرهیزگار بودنش بیاندیشد.