در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 destitution /ˌdestɪˈtjuːʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

destitution /ˌdestɪˈtjuːʃn̩/

بینوایی، بی چیزی، فقر، تهیدستی

Syn: extreme poverty

There are many people living in destitution in this city.

مردمِ بسیاری وجود دارند که در این شهر در فقر زندگی می کنند.