در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 opulence /ˈɒpjʊləns/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

opulence /ˈɒpjʊləns/

ثروت، توانگری، دارایی،فراوانی، وفور

Syn: riches

It was not until the wreckers began to dismantle the old edifice that they discovered its real opulence.

وقتی خرابکارها شروع به خالی کردنِ اثاثِ عمارت کردند،به ثروت واقعیِ آن پی بردند.