در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 lugubrious /ləˈɡuːbrɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

lugubrious /ləˈɡuːbrɪəs/

محزون (بطور اغراق آمیز یا مضحک)، اندوهگین، غم انگیز، حزن انگیز، تعزیت آمیز

Syn: very sad

The children were lugubrious when their dog died.

وقتی سگِ بچه ها مرد، آن ها اندوهگین شدند.