در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 levity /ˈlevɪti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

levity /ˈlevɪti/

سبک، سبک سری، رفتار سبک، لوسی،جلف

Syn: lightness of disposition

Dean Flanigan admonished us for our levity at the graduation exercises.

“دین فلانی جان” ما را به خاطر سبک سری در مراسم فارغ التحصیلی سرزنش کرد.