در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Preserve prəˈzɝːv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Preserve prəˈzɝːv

“Keep from harm or change; keep safe; protect”

از تغییر یا آسیب دور نگه داشتن، سالم نگه داشتن، محافظت کردن

The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law.

وکلا می خواستند جدیدترین اصلاحات قانونی را حفظ کنند.

Farmers feel that their rural homes should be preserved.

کشاورزان احساس می کنند که باید از خانه های روستایی شان محافظت شود.

The outfielder’s records are preserved in the Baseball Hall of Fame.

رکوردهای «هانک آرون» در تالار شهرت بیس بال نگهداری می شود.