در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 unabated /ˌʌnəˈbeɪtɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

unabated /ˌʌnəˈbeɪtɪd/

فرو ننشسته، کاسته نشده

Syn: without subsiding

The plague continued unabated , and the hapless Friar John was unable to deliver the note to Romeo.

طاعون هنوز فروکش نکرده و فرایر جانِ بیچاره نتوانست پیغامِ رومئو را بدهد.