در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 trenchante /ˈtrent͡ʃənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

trenchante /ˈtrent͡ʃənt/

برنده، تیز، بران، نافذ، قاطع، قطعی، سخت

Syn: incisive

General Fox submitted a trenchant report on the enemy’s latent strength.

“جنرال فوکس” گزارش دقیقی از توانِ بالقوه ی دشمن را اعلام کرد.