در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 extant /ekˈstænt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

extant /ekˈstænt/

موجود، دارای هستی، (قدیمی) پدیدار، باقی مانده، نسخه موجود و باقی ازکتاب وغیره

Syn: still existing

Hundreds of extant copies of Shakespear’s signature came from the same prolific forger.

صدها نسخه ی موجود از امضای شکسپیر از جعل کننده ای پرکار بدست آمد.