در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 abstemious /əbˈstiːmiəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

abstemious /əbˈstiːmiəs/

مرتاض، ممسک در خورد و نوش و لذات، مخالف استعمال مشروبات الکلی.پرهیزکار، پارسا منش

Syn: moderate

Coach Fischer issued a fiat that required that his players be abstemious.

مربی “فیشر” حکمی صادر کرد که بر طبقِ آن بازیکنانش بایستی اعتدال را رعایت کنند.