در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Capsule ˈkæpsəl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Capsule ˈkæpsəl

“A small case or covering”

جعبه یا روکش کوچک

The small capsule contained notes the spy had written after the meeting.

جعبه ی کوچک حاوی یادداشت هایی بود که جاسوس پس از جلسه نوشته بود.

A new, untested medicine was detected in the capsule by the police scientists.

داروی جدید آزمایش نشده ای توسط دانشمندان پلیس در جعبه کشف شد.

He explored the space capsule for special equipment.

او جعبه ی فضایی را جهت تجهیزات خاص مورد بررسی قرار داد.