در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 omnivorous /ɒmˈnɪvərəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

omnivorous /ɒmˈnɪvərəs/

همه چیز خور، وابسته به جانوران همه چیز خور

Syn: eating any kind of food

Omnivorous eaters find the dietary laws in some hotels to be too restrictive.

در بعضی از هتل ها قوانینِ مربوط به رژیمِ غذایی برای افرادِ همه چیز خوار بسیار محدود کننده می باشد.