در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 repose /rɪˈpəʊz/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

repose /rɪˈpəʊz/

گذاردن، ارمیدن، دراز کشیدن، غنودن، سامان، آسودگی،استراحت

Syn: state of rest

We stopped for a repose.

ما برای استراحت توقف کردیم.