در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 nebulous /ˈnebjʊləs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

nebulous /ˈnebjʊləs/

مغشوش، درهم برهم، آشفته، مبهم، گنگ، نامشخص، نامعلوم، کدر، تیره، تار

Syn: vague , unclear

I couldn’t find the house because he gave me very nebulous directions.

نتوانستم خانه را پیدا کنم زیرا او جهت های خیلی مبهمی را به من داد.