در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 derogatory /dɪˈrɒɡətr̩i/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان کتاب 1100 - هفته 20 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

derogatory /dɪˈrɒɡətr̩i/

موهن، مضر، زیان آور و مایه رسوایی، خفت آور

Syn: belittling , disparaging

Their words was very derogatory.

حرف های آن ها بسیار توهین آمیز بود.