در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 rife /ˈæmnəsti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rife /ˈæmnəsti/

عفو عمومی، گذشت، عفو عمومی کردن،شایع

Syn: widespread

Smith is a rife name in England.

در انگلستان “اسمیت” نام شایعی/رایجی است.