در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 nostalgia /nɒˈstældʒə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

nostalgia /nɒˈstældʒə/

دلتنگی برای میهن، احساس غربت

Syn: yearning for the past

Although the former farm girl pretended to be urbane, a feeling of nostalgia always came over her when she heardcountry music.

دخترِ سابقا روستایی اگرچه تظاهر می کرد که شهری و با نزاکت است،اما همیشه وقتی موسیقیِ روستایی را می شنید احساسِ حسرتِ گذشته بر او چیره می شد.