در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Massive ˈmæsɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Massive ˈmæsɪv

” Big and heavy; large and solid; bulky”

بزرگ، سنگین، درشت و توپر، حجیم

The boss asked some employees to lift the massive box.

رئیس از چند کارمند خواست جعبه ی حجیم را بلند کنند.

From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles.

«ویلی» با بلند کردن وزنه، ماهیچه های بازویش را حجیم ساخته بود.

The main building on the campus was so massive that the new students had trouble finding their way around at first.

ساختمان اصلی محوطه ی دانشگاه آنقدر بزرگ بود که در ابتدا دانشجویان جدید برای پیدا کردن راهشان مشکل داشتند.