در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 balk /bɔːk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

balk /bɔːk/

مرز، زمین شخم نشده، (مج) مانع، مایه لغزش، طفره رفتن از، امتناع ورزیدن، رد کردن، زیرش زدن،باز ایستادن

Syn: refuse

I asked Matthew to help, but he balked.

از “متیو” خواستم که کمک کند،اما او طفره رفت.