در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 pecuniary /pɪˈkjuːnɪəri/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pecuniary /pɪˈkjuːnɪəri/

پولی، نقدی، مالی، جریمه دار

Syn: financial

He had many pecuniary problems.

او مشکلاتِ مالیِ بسیاری داشت.