در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 parsimonious /ˌpɑːsɪˈməʊnɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

parsimonious /ˌpɑːsɪˈməʊnɪəs/

صرفه جو

Syn: miserly

The relative don’t go his home because he is very parsimonious.

بستگان به خانه ی او نمی روند زیرا بسیار خسیس است.