در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Consent kənˈsent

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Consent kənˈsent

“Agree; give permission or approval”

موافقت کردن، اجازه یا رضایت دادن

My teacher consented to let our class leave early.

معلم من موافقت کرد دانش آموزان کلاس را زود ترک کنند.

David would not consent to our plan.

«دیوید» با طرح ما موافقت نمی کرد.

The majority of our club members consented to raise the dues.

اکثریت اعضاء باشگاه ما با افزایش حق عضویت موافقت کردند.