در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 exonerate /ɪɡˈzɒnəreɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

exonerate /ɪɡˈzɒnəreɪt/

تبرئه کردن، روسفید کردن، مبرا کردن،رفع اتهام

Syn: free from guilt

When the jury began to deliberate, they were prepared to exonerate culprit.

وقتی هیئت منصفه تعمق کردند،آماده بودند که متهم را تبرئه کنند.