در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 expatriate /eksˈpætrɪeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

expatriate /eksˈpætrɪeɪt/

از کشور خود راندن، تبعید کردن، ترک کردن میهن، تبعیدی

Syn: Exile

Napoleon spent the last years of his life on expatriate.

ناپلئون آخرین سال های زندگیش را در تبعید به سر برد.