در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 strife /straɪf/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

strife /straɪf/

ستیزه، نزاع، دعوا، سعی بلیغ، تقلا، کشاکش

Syn: discord

A strife happened between two drivers.

بینِ دو راننده زد و خوردی در گرفت.