در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 - هفته 19 megalomania /ˌmeɡələˈmeɪnɪə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

megalomania /ˌmeɡələˈmeɪnɪə/

مرض بزرگ پنداری خویش، جنون انجام کارهای بزرگ

Syn: abnormal desire for wealth and power.

I think that you have megalomania.

فکر میکنم شما مرضِ خود بزرگ بینی دارید.