در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 کلمه انگلیسی - هفته 18 conjugal /ˈkɒndʒʊɡəl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 کلمه انگلیسی - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

conjugal /ˈkɒndʒʊɡəl/

نکاحی، ازدواجی

Syn: hrelating to marriage

Arguments over money have often led to conjugal havoc.

بحث های راجع به پول اغلب منجر به از هم پاشیدگیِ روابطِ زناشویی شده اند.