در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 کلمه انگلیسی - هفته 18 myriad /ˈmɪrɪəd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 کلمه انگلیسی - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

myriad /ˈmɪrɪəd/

ده هزار، هزارها، بیشمار

Syn: countless number

That rich man saved myriad of dollars.

آن مردِ ثروتمند هزارها دلار پس انداز کرده است.