در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 enigma /ɪˈnɪɡmə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

enigma /ɪˈnɪɡmə/

معما، چیستان، لغز، رمز، بیان مبهم

Syn: riddle

Tim’s ilness was an enigma for his doctors.

بیماریِ تیم معمایی برای دکترهایش بود.