در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 manifold /ˈmænɪfəʊld/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

manifold /ˈmænɪfəʊld/

چند تا، چند برابر، بسیار، زیاد، متعدد، گوناگونی، متنوع کردن، چند برابرکردن

Syn: many

He writes a lot of letters because he has manifold friends.

ا او تعدادِ زیادی نامه می نویسد زیرا دوستانِ متعددی دارد.