در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 fallacious /fəˈleɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

fallacious /fəˈleɪʃəs/

غلط، سفسطه آمیز

Syn: misleading

It is fallacious to say that two plus two equals five.

گفتنِ اینکه دو به علاوه دو مساوی پنج می شود نادرست/غلط است.