در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 > concoct /kənˈkɒkt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

concoct /kənˈkɒkt/

درست کردن، جعل کردن، اختراع کردن، ترکیب کردن، پختن، گواریدن

Syn: devise

It was necessary for the interloper to concoct a convincing story in order to gain access to the exhibit.

برای فردِ مزاحم،درست کردنِ داستانی متقاعد کننده لازم بود تا بتواند به نمایش دسترسی پیدا کند.