در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 perpetrate /ˈpɜːpɪtreɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش واژگان 1100 واژه ضروری - هفته 17 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

perpetrate /ˈpɜːpɪtreɪt/

مرتکب شدن، مرتکب کردن، مقصر بودن

Syn: commit

He has perpetrated a great mistake in his life.

او در زندگی خود مرتکب یک اشتباه بزرگ شده است.