در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Client ˈklaɪənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Client ˈklaɪənt

“Person for whom a lawyer acts; customer”

شخصی که وکیل برای او کار می کند، مؤکل، مشتری

The lawyer told her client that she could predict the outcome of his trial.

وکیل به مؤکلش گفت می تواند نتیجه محاکمه اش را پیش بینی کند.

My uncle tried to get General Motors to be a client of his company.

عموی من سعی کرد شرکت جنرال موتور را وادار کند یکی از مشتریان شرکتش باشد.

If this restaurant doesn’t improve it’s service , all it’s clients will vanish.

اگر این رستوران خدماتش را بهتر نکند تمام مشتریانش ناپدید می شوند.