در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Thoroughˈθɜːroʊ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Thoroughˈθɜːroʊ

“Being all that is needed; complete”

کامل، جامع

The police made a thorough search of the house after the crime had been reported.

پس از گزارش جرم ، پلیس خانه را حسابی گشت.

My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab.

معلم علوم من «سندی» را به خاطر تمیز کردن کامل آزمایشگاه، تحسین کرد.

Mom decide to spend the day in giving the basement a thorough cleaning.

مادر تصمیم گرفت تمام روز را صرف تمیز کردن کامل زیر زمین کند.